Ecologisch onderzoek

Bureau Buitenwaard voert ecologisch onderzoek uit bij ruimtelijke ontwikkeling en natuurbeheer. Bent u voornemens tot nieuwbouw, herinrichting van buitenruimte of wilt u weten welke beschermde plant- en diersoorten voorkomen in uw plangebied? Neem dan contact met ons op. Voor het uitvoeren van een ecologische quickscan in het kader van de Flora- en faunawet, vleermuizen- vissen en vegetatieonderzoek of monitoring van bijvoorbeeld broedvogels hebben wij alle kennis in huis.

Lees meer over ecologisch onderzoek »

Ontwikkeling & Beheer

Samen met onze opdrachtgevers werken wij aan een rijke leefomgeving. De specialistische kennis die nodig is voor inrichting en beheer van de groene ruimte vindt u bij ons. Wij begeleiden projecten van ontwerp tot realisatie. Ook voor het opstellen van een beheerplan of ecologisch begeleiden bij inrichtingsmaatregelen bent u bij ons aan het juiste adres. Neem vrijblijvend contact met ons op voor een gesprek of offerte.

Lees meer over ontwikkeling en beheer »

Ecologie & Architectuur

Samen met de Nooijer Architectuur ontwikkeling wij innovatieve ontwerpen waarin ecologie en architectuur elkaar ontmoeten. Voorbeelden van onze producten zijn integratie van fauna beschermingsmaatregelen in infrastructuur en woningen, innovatieve oplossingen bij mitigerende maatregelen in het kader van de Flora- en faunawet, en de ontwikkeling van architectuur met meerwaarde voor biodiversiteit en kwaliteit van de leefomgeving (natuurinclusief ontwerpen).

Lees meer over ecologie en architectuur »

Bureau Buitenwaard

Bureau Buitenwaard is een ecologisch onderzoek- en adviesbureau. Onze klantgerichte aanpak is concreet en deskundig. Zo ontzorgen wij opdrachtgevers rondom natuurwetgeving en -beheer. In samenwerking met partners bieden wij een breed dienstenpakket aan. Deze aanpak zorgt voor flexibiliteit en een scherpe prijs. Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek of offerte op maat!

Lees meer over Bureau Buitenwaard »

pagina-top